Grażyna Auguścik i Bester Quartet

Z przyczyn niezależnych od artystów koncert został odwołany! Przepraszamy!